9518

Якість та безпека питної води –

запорука стабільноїсанітарно-епідемічної ситуації

(для підприємств  та організацій  м. Миколаєва  у оперативному управлінні яких знаходяться

пункти розливу води)

 

Всім добре відомо, що   без води життя неможливе. Тіло людини на  65-70% складається з води. Людина без води може прожити лише 5 – 7 діб. Без води не відбувається жоден біохімічний, фізіологічний, фізико-хімічний процес, не можливе перетравлення ­їжі, дихання, анаболізм (ассиміляція) й катаболізм (диссиміляція), синтез білків, жирів, вуглеводів.

Така  роль води обумовлена тим, що вона є універсальним розчинником. Саме тому вода бере  безпосередню чи опосередковану участь практично у всіх життєво важливих процесах організму: всмоктуванні, транспор­туванні, розщепленні, окисленні, гідролізі, синтезі,  фільтрації, видаленні, тощо.

Достатнє надходження води в організм  є одною з основних умов запобіганню захворювань та зміцнення здоров’я людини. Але така роль води в організмі може бути реалізована лише за рахунок  води доброякісної, або приготованих на якісній воді напоїв, продуктів харчування.

У місті Миколаївальтернативою централізованому водопостачаннюстало створення на території  міста пунктів розливу очищеної питної води.Ідея дуже хороша, та от при її втіленні в життя стикаємося з проблемами, які потребують вирішення.

Стаття 23 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» зобов’язує підприємства питного водопостачання забезпечити виробництво та постачання споживачам питної водиякість якої відповідає державним санітарним нормам і правилам.Виробник(юридична чи фізична особа – суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів   питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу, в тому числі пересувних, застосування установок, пристроїв підготовки питної води)повинен забезпечити обов’язковий  контроль показників якості  і безпечності очищеної питної води, адже без контролю не можна гарантувати, що фізико-хімічні показники після очистки відповідають гігієнічним вимогам за оптимальним вмістом мінеральних речовин за показниками фізіологічної повноцінності, що відсутнє забруднення води патогенними бактеріями та вірусами.

На сьогоднішній день частина пунктів  розливу очищеної питної води не забезпечена відомчим лабораторним контролем в тому обсязі, який вимагається Державними санітарними правилами і нормами 2.2.4 – 171- 10 “Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною”. Що це означає практично? Це означає, що споживачі, вживаючи таку воду, не можуть бути впевнені в її якості та безпечності для свого здоров’я.

ДСанПіН 2.2 .4 – 171- 10 передбачено, що в пунктах розливу питної води очищеної повинен бути інформаційний листок із зазначенням інформації щодо її виду, складу, умов зберігання, дати виготовлення, найменування, адреси та телефону виробника і місця її виготовлення, виду вихідної води, місцезнаходження підземного джерела водопостачання та номера і глибини свердловини, посилання на нормативний документ, згідно з яким виготовлено питну воду. Але жодний пункт розливу не надає такої інформації. На питання чому так? Відповідь однозначна, тому, що не проводиться лабораторний контроль.

Частота досліджень залежить від виду контролю  та продуктивності  пункту розливу. В середньому дослідження повинні проводитись  мінімум 1 раз на місяць.

Розробка Технологічних регламентів

Необхідність розробки технологічного регламенту передбачена   п. 3.10 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».Технологічний регламент це: нормативно-технічний або інший документ, згідно якому здійснюється виробництво питної води, з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну   експертизу   та   отримали  позитивний висновок.

1 жовтня 2023 року в Україні введено в дію   Закон«Про систему громадського здоров’я» №2573-IX, окремими положеннями якого скасовано необхідність отримувати Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Водночас,на законодавчому рівні, залишається вимога щодо розроблення Технологічного регламенту, складовою частиною якого має бути робоча програма виробничого контролю, узгоджена в установленому чинним законодавством порядку.

Для цього Вам необхідно підготувати документи з наступних даних:

  1. Призначення та характеристика установок для підготовки (доочищення, обробки) питної води.
  2. Перелік стадій технологічного процесу та вузлів (модулів) застосованих у схемі очищення, їх характеристика.
  3. Опис технологічного процесу. Графічна схема.
  4. Характеристика джерела води (водопровід, свердловина, паспорт свердловини, дозвіл на спецводокористування, санітарно-захисна зона).
  5. Характеристика сировини і матеріалів що використовуються для підготовки (доочищення, обробки) питної води.
  6. Характеристика вихідної продукції.
  7. Періодичність здійснення виробничого контролю, найменування показників, в якій лабораторії здійснюється контроль, № договору з акредитованою лабораторією.
  8. Періодичність та характер технічного обслуговування, якими ресурсами (наявність матеріально-технічної бази або договір із спеціалізованою установою).

Технологічний регламент балансоутримувач об’єкту водопостачання розробляє самостійно з урахуванням особливостей свого виробництва. В разі необхідності отримання консультації, щодо розробки Технологічного регламенту та робочої програми виробничого контролю, Ви можете звертатись до Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Обсерваторна, 4.

Залишити відповідь

Ваша електронна адреса не буде опублікована.